ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนวัดก้อนแก้ว
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางสมาภรณ์   ศิริปุณย์   นางสมาภรณ์ ศิริปุณย์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว   

 
  

นางอัญทิชา   ยิ้มเนียม   นางอัญทิชา ยิ้มเนียม
  ครู   

  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว   

 
  

นางเนาวรัตน์   นิ่มสุวรรณ์   นางเนาวรัตน์ นิ่มสุวรรณ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว   

 
  

น.ส.ละเอียด   นิ่มเจริญ   น.ส.ละเอียด นิ่มเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว   

 
  

นายสุรพล   บุญเรือง   นายสุรพล บุญเรือง
  ครู   

  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com