ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายปัญญา   เจริญวัฒนะ   นายปัญญา เจริญวัฒนะ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นางอัมมารี   คงเจริญ   นางอัมมารี คงเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นางพรทิพย์   รอตเอี่ยม   นางพรทิพย์ รอตเอี่ยม
  ครู   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นายไพฑูรย์   ธรรมธร   นายไพฑูรย์ ธรรมธร
  ครู   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นายชาตรี   ศิริโพธิ์   นายชาตรี ศิริโพธิ์
  ครู   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นางประทุมพร   ศรีสะเกศ   นางประทุมพร ศรีสะเกศ
  ครู   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นางอุทิศ   ศิริคำ   นางอุทิศ ศิริคำ
  ครู   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นายนิรันดร์   รอตเอี่ยม   นายนิรันดร์ รอตเอี่ยม
  ครู   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นายประสิทธิ์   ชมชื่น   นายประสิทธิ์ ชมชื่น
  ครู   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com