ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสำเริง   นิ่มปลื้ม   นายสำเริง นิ่มปลื้ม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

นางศุภมาส   มณเฑียร   นางศุภมาส มณเฑียร
  ครู   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

นางวัชรีย์   รัตนวงศ์   นางวัชรีย์ รัตนวงศ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

น.ส.นวพร   วิรัชกิจ   น.ส.นวพร วิรัชกิจ
  ครู   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

นายเฉลิม   จารุทโรภาสน์   นายเฉลิม จารุทโรภาสน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

นายมนต์ชัย   ปานศรีนวล   นายมนต์ชัย ปานศรีนวล
  ครู   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

น.ส.จินตนา   วชิรพันธุ์   น.ส.จินตนา วชิรพันธุ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

นางสุพัตรา   เทพดารักษ์   นางสุพัตรา เทพดารักษ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

นายชนินทร์   เจริญมาก   นายชนินทร์ เจริญมาก
  ครู   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com