ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางบุญเพ็ชร   สุนทรโชติ   นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้   

 
  

น.ส.เยาวพา   พูลโภคา   น.ส.เยาวพา พูลโภคา
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้   

 
  

นางกำไรมาศ   ศรีวรนันท์   นางกำไรมาศ ศรีวรนันท์
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้   

 
  

นางอนัญญา   มณีพัฒนะ   นางอนัญญา มณีพัฒนะ
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้   

 
  

น.ส.ลัดดาวัลย์   เรืองสิทธิ์   น.ส.ลัดดาวัลย์ เรืองสิทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com