ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
จำนวนทั้งหมด 14 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์   นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นางทิพาพรรณ  ดีรักษา   นางทิพาพรรณ ดีรักษา
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นางเครือวัลย์  นุชเสียงเพราะ   นางเครือวัลย์ นุชเสียงเพราะ
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

น.ส.ศิริรัตน์  ศิริธร   น.ส.ศิริรัตน์ ศิริธร
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

น.ส.อมรรัตน์  แก้ววงษ์นุกูล   น.ส.อมรรัตน์ แก้ววงษ์นุกูล
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นายนพคุณ  เจิมจรุง   นายนพคุณ เจิมจรุง
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นางศศิวรรณ  ศุขะทัต   นางศศิวรรณ ศุขะทัต
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นางจำเนียร  ดิษธรรม   นางจำเนียร ดิษธรรม
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นางนภาภรณ์  นิลสุวรรณ   นางนภาภรณ์ นิลสุวรรณ
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

น.ส.มาฆมาศ  เรืองสิทธิ์   น.ส.มาฆมาศ เรืองสิทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

น.ส.สิรินทรา  อัคฮาต   น.ส.สิรินทรา อัคฮาต
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นางสุธิณี  พุ่มพวง   นางสุธิณี พุ่มพวง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

น.ส.อุไรวรรณ  คงศิริ   น.ส.อุไรวรรณ คงศิริ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

น.ส.ลัดดา  ลิ่มรักษ์ประพันธ์   น.ส.ลัดดา ลิ่มรักษ์ประพันธ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com