ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดหัวสวน
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายศุภชัย   เฑียรกุล   นายศุภชัย เฑียรกุล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

นางธนัชพร   ประการะสังข์   นางธนัชพร ประการะสังข์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

นายศิริพงษ์   ทองศิริ   นายศิริพงษ์ ทองศิริ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

นางวิรัติ   มะเหศวร   นางวิรัติ มะเหศวร
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

น.ส.ปณิตา   ปราณี   น.ส.ปณิตา ปราณี
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

นางจีระนันท์   ทองศิริ   นางจีระนันท์ ทองศิริ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

นางพจนาถ   พอใจ   นางพจนาถ พอใจ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

น.ส.กิติยาภรณ์   ยุสินธุ์   น.ส.กิติยาภรณ์ ยุสินธุ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com