ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดสนามช้าง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.รศิตา   รัตนโชติมาศ   น.ส.รศิตา รัตนโชติมาศ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดสนามช้าง   

 
  

นายวิฑูรย์   ศรีสุนทร   นายวิฑูรย์ ศรีสุนทร
  ครู   

  โรงเรียนวัดสนามช้าง   

 
  

นางลำเจียก   กิติทรัพย์กาญจนา   นางลำเจียก กิติทรัพย์กาญจนา
  ครู   

  โรงเรียนวัดสนามช้าง   

 
  

น.ส.นิตยา   ธนชัมพูนทกูล   น.ส.นิตยา ธนชัมพูนทกูล
  ครู   

  โรงเรียนวัดสนามช้าง   

 
  

น.ส.มาลิน   ธูปมงคล   น.ส.มาลิน ธูปมงคล
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดสนามช้าง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com