ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายอัฐพล  มาลัย   นายอัฐพล มาลัย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

นายเกษม  สนพนาวรรณ   นายเกษม สนพนาวรรณ
  ครู   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

นางสุนันทา  เฑียรกุล   นางสุนันทา เฑียรกุล
  ครู   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

นางจิตรนภา  ศรีสมวงศ์   นางจิตรนภา ศรีสมวงศ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

น.ส.ชญานันทน์  มาลัย   น.ส.ชญานันทน์ มาลัย
  ครู   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

นางมยุรี  ตัญญะ   นางมยุรี ตัญญะ
  ครู   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

น.ส.สุมาลี  หนูน้อย   น.ส.สุมาลี หนูน้อย
  ครู   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

น.ส.สุมนา  ตะเภาทอง   น.ส.สุมนา ตะเภาทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

นางอารีย์  เรืองศรี   นางอารีย์ เรืองศรี
  ครู   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

นางยุพา  รางแรม   นางยุพา รางแรม
  ครู   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

น.ส.ศิริพร  ชาญสมิง   น.ส.ศิริพร ชาญสมิง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

น.ส.ปิยะนันท์  สุพโปฎก   น.ส.ปิยะนันท์ สุพโปฎก
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com