ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนบ้านปลายคลอง
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสมชาย   ฉ่ำสมบูรณ์   นายสมชาย ฉ่ำสมบูรณ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

นางสิริวรรณ   บุนนาค   นางสิริวรรณ บุนนาค
  ครู   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

นางสุรารักษ์   ระกาศรี   นางสุรารักษ์ ระกาศรี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

นางวาสนา   สุทธโร   นางวาสนา สุทธโร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

นางเยาวภา   มารวย   นางเยาวภา มารวย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

นางจิราภรณ์   โพธิสอน   นางจิราภรณ์ โพธิสอน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

นางนวลพยอม   สุดประเสริฐ   นางนวลพยอม สุดประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

น.ส.กนกพร   โหงวเกิด   น.ส.กนกพร โหงวเกิด
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com