ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางศุภรัฎฐ์   ฉิมวงษ์   นางศุภรัฎฐ์ ฉิมวงษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์   

 
  

น.ส.สุลาวัลย์   กำพุฒ   น.ส.สุลาวัลย์ กำพุฒ
  ครู   

  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์   

 
  

นางอรนิต   สถาปนิกกุล   นางอรนิต สถาปนิกกุล
  ครู   

  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์   

 
  

น.ส.ศศิประภา   ฤาไกรศรี   น.ส.ศศิประภา ฤาไกรศรี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com