ทำเนียบเขตคุณภาพที่7(บางคล้า1) โรงเรียนวัดหัวไทร
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสายันต์   วิไลพัฒน์   นายสายันต์ วิไลพัฒน์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดหัวไทร   

 
  

นางนันทนา   โสภา   นางนันทนา โสภา
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวไทร   

 
  

นางนงลักษณ์   สุวัฒนานันท์   นางนงลักษณ์ สุวัฒนานันท์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวไทร   

 
  

นางวันเพ็ญ   พลรักษา   นางวันเพ็ญ พลรักษา
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวไทร   

 
  

น.ส.จริยา   สุนทรรักษ์   น.ส.จริยา สุนทรรักษ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวไทร   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com