ทำเนียบเขตคุณภาพที่7(บางคล้า1) โรงเรียนวัดสามแยก
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายมนตรี   บุญธรรม   นายมนตรี บุญธรรม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  

นายสมเจตน์   คำพันน้อย   นายสมเจตน์ คำพันน้อย
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  

นางฉัตรชฎา   ดิษฐธรรม   นางฉัตรชฎา ดิษฐธรรม
  ครู   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  

นางน้อมจิตต์   สินสมุทร   นางน้อมจิตต์ สินสมุทร
  ครู   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  

นายขวัญยืน   บัวลพ   นายขวัญยืน บัวลพ
  ครู   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  

นางบุญส่ง   บัวลพ   นางบุญส่ง บัวลพ
  ครู   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  

นางสุนันทา   พุทธวิเศษสรรค์   นางสุนันทา พุทธวิเศษสรรค์
  ครู   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com