ทำเนียบเขตคุณภาพที่7(บางคล้า1) โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายใย  ยศยิ่ง   นายใย ยศยิ่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางแน่งน้อย  ไวยสนิท   นางแน่งน้อย ไวยสนิท
  ครู   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นายสมบัติ  ผลพอตน   นายสมบัติ ผลพอตน
  ครู   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นายรังสรรค์  โสภา   นายรังสรรค์ โสภา
  ครู   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นายโกวิทย์  ถ้ำกลาง   นายโกวิทย์ ถ้ำกลาง
  ครู   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางสิรินทร  เกตุกิ่ง   นางสิรินทร เกตุกิ่ง
  ครู   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางชลนา  แสนขวา   นางชลนา แสนขวา
  ครู   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางกันยารัตน์  รัตนเวคิน   นางกันยารัตน์ รัตนเวคิน
  ครู   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางจารุรัตน์  บู๊เตียว   นางจารุรัตน์ บู๊เตียว
  ครู   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นายโกวิท  เหลืองรุ่งรัส   นายโกวิท เหลืองรุ่งรัส
  ครู   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางวัชรินทร์  ไผ่เทียนชัย   นางวัชรินทร์ ไผ่เทียนชัย
  ครู   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นายอนุชา  ไอยรา   นายอนุชา ไอยรา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางดรรชนี  วรรณทอง   นางดรรชนี วรรณทอง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com