ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	บรรจงรักษ์	เสาวรักษ์   นาย บรรจงรักษ์ เสาวรักษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง   

 
  

นาง	กฤตกานต์	ช่วยสงคราม   นาง กฤตกานต์ ช่วยสงคราม
  ครู   

  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง   

 
  

นาง	วาสนา	ประเสริฐสรรค์   นาง วาสนา ประเสริฐสรรค์
  ครู   

  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง   

 
  

น.ส.	เมธินี	ทักภิรมย์   น.ส. เมธินี ทักภิรมย์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com