ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	ปาณภัช	ยันตะพลา   น.ส. ปาณภัช ยันตะพลา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  

นาง	พัชยา	ซือมงกง   นาง พัชยา ซือมงกง
  ครู   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  

นาง	วันทา	รุ่งแสงธรรม   นาง วันทา รุ่งแสงธรรม
  ครู   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  

นาง	สุรภา	ขันธ์คามโภชก์   นาง สุรภา ขันธ์คามโภชก์
  ครู   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  

นาง	สมหมาย	ยินดี   นาง สมหมาย ยินดี
  ครู   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  

น.ส.	อภิญญา	เหง้าประสิทธิ์   น.ส. อภิญญา เหง้าประสิทธิ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  

น.ส.	วิมลรัตน์	หอมประไพย์   น.ส. วิมลรัตน์ หอมประไพย์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com