ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดหินดาษ
จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	อดุลย์	บุญช่วย   นาย อดุลย์ บุญช่วย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

น.ส.	รุ่งทิพย์	บุญเกิด   น.ส. รุ่งทิพย์ บุญเกิด
  ครู   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

นาง	วันนิสา	ปั้นดี   นาง วันนิสา ปั้นดี
  ครู   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

นาง	เรณู	ธำรงศรีสกุล   นาง เรณู ธำรงศรีสกุล
  ครู   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

น.ส.	สำรวย	วงศ์กำภู   น.ส. สำรวย วงศ์กำภู
  ครู   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

นาง	จุฑามาศ	ศรีหิรัญ   นาง จุฑามาศ ศรีหิรัญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

นาย	พศิน	ศรีปาน   นาย พศิน ศรีปาน
  ครู   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

นาง	นิทรา	โสภา   นาง นิทรา โสภา
  ครู   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

นาย	สมทรง	เพ็ชร์ผุดผ่อง   นาย สมทรง เพ็ชร์ผุดผ่อง
  ครู   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

น.ส.	สมพร	วงศ์กำภู   น.ส. สมพร วงศ์กำภู
  ครู   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

น.ส.	จริยา	ที่รัก   น.ส. จริยา ที่รัก
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com