ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดสะแกงาม
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	สุกัญญา	เรืองเกษตร   น.ส. สุกัญญา เรืองเกษตร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดสะแกงาม   

 
  

นาง	พัชรินทร์	วงศ์กำภู   นาง พัชรินทร์ วงศ์กำภู
  ครู   

  โรงเรียนวัดสะแกงาม   

 
  

นาง	ปราณี	ตันชุณห์   นาง ปราณี ตันชุณห์
  ครู   

  โรงเรียนวัดสะแกงาม   

 
  

นาง	โกสุม	ใจเย็น   นาง โกสุม ใจเย็น
  ครู   

  โรงเรียนวัดสะแกงาม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com