ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดบางคา
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	ปราณี	แสงมงคลพิพัฒน์   น.ส. ปราณี แสงมงคลพิพัฒน์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดบางคา   

 
  

นาง	มยุรี	รักษาทรัพย์   นาง มยุรี รักษาทรัพย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางคา   

 
  

นาง	สุกัญญา	วงษ์วิเชียร   นาง สุกัญญา วงษ์วิเชียร
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางคา   

 
  

น.ส.	ปาริชาติ	คณะทอง   น.ส. ปาริชาติ คณะทอง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดบางคา   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com