ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดจรเข้ตาย
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	เชวงศักดิ์	เศรษฐพงศ์   นาย เชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย   

 
  

นาง	จุรีรัตน์	เศรษฐพงศ์   นาง จุรีรัตน์ เศรษฐพงศ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย   

 
  

น.ส.	ภัทรา	ใหม่อินทร์   น.ส. ภัทรา ใหม่อินทร์
  ครู   

  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย   

 
  

น.ส.	ทัดดาว	ส่องแสงจันทร์   น.ส. ทัดดาว ส่องแสงจันทร์
  ครู   

  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย   

 
  

น.ส.	วรีพร	กุมภีร์   น.ส. วรีพร กุมภีร์
  ครู   

  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย   

 
  

นาย	สาทิส	บ่ายเจริญ   นาย สาทิส บ่ายเจริญ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com