ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	พัฒน์ศุจิวา	ภัทรฉัตร์สกุล   น.ส. พัฒน์ศุจิวา ภัทรฉัตร์สกุล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

 
  

นาง	ศิริรัตน์	วงค์ษา   นาง ศิริรัตน์ วงค์ษา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

 
  

น.ส.	สมทรัพย์	จรูญธรรมพินิจ   น.ส. สมทรัพย์ จรูญธรรมพินิจ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

 
  

น.ส.	ศิริลักษณ์	หนูหนุน   น.ส. ศิริลักษณ์ หนูหนุน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com