ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนวัดหนองแหน
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	สมศักดิ์	เศวตสุพร   นาย สมศักดิ์ เศวตสุพร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

นาง	รุ่งทิพย์	คงสมบัติ   นาง รุ่งทิพย์ คงสมบัติ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

นาง	พัชณี	เบ็ญมาศ   นาง พัชณี เบ็ญมาศ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

นาย	ชินวัฒน์	สมัครช่วย   นาย ชินวัฒน์ สมัครช่วย
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

นาง	อุไรรัตน์	ดาศรี   นาง อุไรรัตน์ ดาศรี
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

น.ส.	อริสรา	สมิทธ์ปรีชา   น.ส. อริสรา สมิทธ์ปรีชา
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

นาง	ทรรศนีย์	แตรประสิทธิ์   นาง ทรรศนีย์ แตรประสิทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

น.ส.	อุบลวรรณ	ขันแก้ว   น.ส. อุบลวรรณ ขันแก้ว
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com