ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนวัดหนองบัว
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	ประดิษฐ	นพรัตน์   นาย ประดิษฐ นพรัตน์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  

นาง	วารี	โรจน์ชีวินสุภร   นาง วารี โรจน์ชีวินสุภร
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  

นาง	ปิยวรรณ	ตันยะกุล   นาง ปิยวรรณ ตันยะกุล
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  

น.ส.	ประไพพร	สืบเทพ   น.ส. ประไพพร สืบเทพ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  

นาง	เพ็ญจันทร์	สมัครช่วย   นาง เพ็ญจันทร์ สมัครช่วย
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  

นาง	อนงค์	ระเบียบ   นาง อนงค์ ระเบียบ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  

นาง	ศรีสุดา	สุคัญธารุณ   นาง ศรีสุดา สุคัญธารุณ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com