ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนวัดสระสองตอน
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาง	ละอองดาว	หยุดรัตน์   นาง ละอองดาว หยุดรัตน์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดสระสองตอน   

 
  

นาง	นาถญาณินท์	พิพัฒน์ปกิตกุล   นาง นาถญาณินท์ พิพัฒน์ปกิตกุล
  ครู   

  โรงเรียนวัดสระสองตอน   

 
  

นาง	มณเฑียร	ทิพย์โอรา   นาง มณเฑียร ทิพย์โอรา
  ครู   

  โรงเรียนวัดสระสองตอน   

 
  

นาง	นฤมล	ผลยิ่ง   นาง นฤมล ผลยิ่ง
  ครู   

  โรงเรียนวัดสระสองตอน   

 
  

นาง	สุกัญญา	สระบุรินทร์   นาง สุกัญญา สระบุรินทร์
  ครู   

  โรงเรียนวัดสระสองตอน   

 
  

นาง	มารศรี	นพรัตน์   นาง มารศรี นพรัตน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดสระสองตอน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com