ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนวัดบึงกระจับ
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	ทองสุข	เตียรักษา   น.ส. ทองสุข เตียรักษา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

นาย	ภูมิสิษฐ์	ยุทธพิชญเปรม   นาย ภูมิสิษฐ์ ยุทธพิชญเปรม
  ครู   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

นาง	นวรัตน์	เจริญ   นาง นวรัตน์ เจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

นาย	วิษณุ	ไชยฤทธิ์   นาย วิษณุ ไชยฤทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

นาง	สุภารัตน์	นิยมสุข   นาง สุภารัตน์ นิยมสุข
  ครู   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

นาง	ไพเราะ	ไชยฤทธิ์   นาง ไพเราะ ไชยฤทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

น.ส.	พิมพ์ใจ	เครือเนตร   น.ส. พิมพ์ใจ เครือเนตร
  ครู   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

นาง	สุรี	สุขสำราญ   นาง สุรี สุขสำราญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com