ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนบ้านห้วยพลู
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	ชิต	นพเกียรติ   นาย ชิต นพเกียรติ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  

นาง	เสาวณิต	ทาศรีภู   นาง เสาวณิต ทาศรีภู
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  

นาง	นงลักษณ์	เจริญฐานะ   นาง นงลักษณ์ เจริญฐานะ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  

นาง	สุรภี	กฤษณา   นาง สุรภี กฤษณา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  

นาย	มานัส	กฤษณา   นาย มานัส กฤษณา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  

น.ส.	ชนากานต์	เชาวลิต   น.ส. ชนากานต์ เชาวลิต
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  

นาย	จรูญ	จันทร์ต้น   นาย จรูญ จันทร์ต้น
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com