ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	สุรพล	บริสัย   นาย สุรพล บริสัย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์   

 
  

น.ส.	เบญจมาศ	เพลินฤทธิ์   น.ส. เบญจมาศ เพลินฤทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์   

 
  

นาง	โสภา	นพสมบูรณ์   นาง โสภา นพสมบูรณ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์   

 
  

น.ส.	จิราภรณ์	ตันเต็ง   น.ส. จิราภรณ์ ตันเต็ง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com