ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนวัดลำมหาชัย
จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	กิตติพงษ์	ศิริเมือง   นาย กิตติพงษ์ ศิริเมือง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

นาย	ธรรมรัตน์	สุขะ   นาย ธรรมรัตน์ สุขะ
  ครู   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

น.ส.	จุฬาพร	แก้วเสนา   น.ส. จุฬาพร แก้วเสนา
  ครู   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

นาย	มณู	แจ่มจำรัส   นาย มณู แจ่มจำรัส
  ครู   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

น.ส.	เฉลิมศรี	เทพสาตรา   น.ส. เฉลิมศรี เทพสาตรา
  ครู   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

นาย	สนชัย	กิตติพัฒนกุล   นาย สนชัย กิตติพัฒนกุล
  ครู   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

นาง	โศภิษฐ์	สุขสำราญ   นาง โศภิษฐ์ สุขสำราญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

นาย	อนันต์	นันทวิชิต   นาย อนันต์ นันทวิชิต
  ครู   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

นาง	อรุณี	แจ่มจำรัส   นาง อรุณี แจ่มจำรัส
  ครู   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

น.ส.	วรัญช์ธิตา	ธูปหอม   น.ส. วรัญช์ธิตา ธูปหอม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com