ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านห้วยหิน
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	สมหวัง	เบ็ญมาศ   นาย สมหวัง เบ็ญมาศ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นาง	ประภา	ขุนขจี   นาง ประภา ขุนขจี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

น.ส.	สุวารี	วงษ์กำภู   น.ส. สุวารี วงษ์กำภู
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

น.ส.	น้ำทิพย์	ดุษฎี   น.ส. น้ำทิพย์ ดุษฎี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com