ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านหนองแสง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	บุญเชิด	รัตนดี   นาย บุญเชิด รัตนดี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองแสง   

 
  

นาง	ขนิษฐา	จันทะราช   นาง ขนิษฐา จันทะราช
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองแสง   

 
  

นาง	จรีรัตน์	นิยมสุข   นาง จรีรัตน์ นิยมสุข
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองแสง   

 
  

น.ส.	รุจิรา	เพียรพิจิตร   น.ส. รุจิรา เพียรพิจิตร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองแสง   

 
  

นาง	สุกัลยา	นพเกตุ   นาง สุกัลยา นพเกตุ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองแสง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com