ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านหนองกลางดง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	สาคร	เนียมบุญเจือ   นาย สาคร เนียมบุญเจือ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง   

 
  

น.ส.	นฤมล	เชิดงาม   น.ส. นฤมล เชิดงาม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง   

 
  

น.ส.	นิภา	สิงห์เจริญ   น.ส. นิภา สิงห์เจริญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง   

 
  

น.ส.	ดาวใจ	วงศิลา   น.ส. ดาวใจ วงศิลา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง   

 
  

น.ส.	ทิพย์กัญญา	จันทร์ศรี   น.ส. ทิพย์กัญญา จันทร์ศรี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com