ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านม่วงโพรง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาง	วิภารัตน์	บุญเลิศอุทัย   นาง วิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง   

 
  

นาง	เกษแก้ว	สุวรรณเกิดผล   นาง เกษแก้ว สุวรรณเกิดผล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง   

 
  

นาง	จารุนันท์	สารกูล   นาง จารุนันท์ สารกูล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง   

 
  

นาง	สุพิน	สมศรี   นาง สุพิน สมศรี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง   

 
  

น.ส.	กมลชนก	กลีบมณฑา   น.ส. กมลชนก กลีบมณฑา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com