ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านปรือวาย
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	มนตรี	ประการะสังข์   นาย มนตรี ประการะสังข์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

น.ส.	วัชราภรณ์	เนติภัทรรักษ์   น.ส. วัชราภรณ์ เนติภัทรรักษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

น.ส.	สุรีพร	ตันเต็ง   น.ส. สุรีพร ตันเต็ง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

นาง	ณชาภัช	ธีรานันท์   นาง ณชาภัช ธีรานันท์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

น.ส.	นุชจรี	สวัสดิ์วงศ์   น.ส. นุชจรี สวัสดิ์วงศ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

นาง	สมใจ	ณ บางช้าง   นาง สมใจ ณ บางช้าง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

น.ส.	นัทยา	ศรีสวัสดิ์   น.ส. นัทยา ศรีสวัสดิ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

นาย	อธิวัฒน์	เตชะพุฒ   นาย อธิวัฒน์ เตชะพุฒ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com