ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านชำขวาง
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	สุนทร	เกียรติสถิตกุล   นาย สุนทร เกียรติสถิตกุล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านชำขวาง   

 
  

น.ส.	ยุพิน	ไชยรินทร์   น.ส. ยุพิน ไชยรินทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านชำขวาง   

 
  

นาง	รจนา	ไชยกาล   นาง รจนา ไชยกาล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านชำขวาง   

 
  

นาย	เทวัญ	วิมลสถิตย์   นาย เทวัญ วิมลสถิตย์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านชำขวาง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com