ทำเนียบเขตคุณภาพที่3(พนมสารคาม3) โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาง	พาณี	เกตุกูล   นาง พาณี เกตุกูล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี   

 
  

นาง	อิสรีย์	สุขะ   นาง อิสรีย์ สุขะ
  ครู   

  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี   

 
  

นาย	มนูญ	จันทร์ตรา   นาย มนูญ จันทร์ตรา
  ครู   

  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี   

 
  

น.ส.	นุกูล	ทวีพงศ   น.ส. นุกูล ทวีพงศ
  ครู   

  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี   

 
  

นาง	วาทินี	ศรีเกษม   นาง วาทินี ศรีเกษม
  ครู   

  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com