ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดธารพูด
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	พงษ์ศักดิ์	โพธิ์งาม   นาย พงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

น.ส.	กรธิมา	นงค์จิตร์   น.ส. กรธิมา นงค์จิตร์
  ครู   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

นาย	ชลทิศ	ชลานุเคราะห์   นาย ชลทิศ ชลานุเคราะห์
  ครู   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

นาง	อารีย์	เอี่ยมยิ้ม   นาง อารีย์ เอี่ยมยิ้ม
  ครู   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

นาง	ปิยะภัทร	สุดแสง   นาง ปิยะภัทร สุดแสง
  ครู   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

น.ส.	วรรณา	เชื้อเชิง   น.ส. วรรณา เชื้อเชิง
  ครู   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

นาง	จินตนา	เขตรใหญ่   นาง จินตนา เขตรใหญ่
  ครู   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

นาง	สุนันท์	จันทสี   นาง สุนันท์ จันทสี
  ครู   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com