ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	เสถียร	พรหมโลก   นาย เสถียร พรหมโลก
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ   

 
  

น.ส.	ฉัตรแก้ว	กิตติคุณ   น.ส. ฉัตรแก้ว กิตติคุณ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ   

 
  

นาง	เพ็ญศรี	สุวรรณโกมุท   นาง เพ็ญศรี สุวรรณโกมุท
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ   

 
  

นาง	สมจิตร	วัฒกชัย   นาง สมจิตร วัฒกชัย
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ   

 
  

นาย	ธันยวัฒน์	สารกูล   นาย ธันยวัฒน์ สารกูล
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com