ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนบ้านหนองหว้า
จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	พีระพงศ์	ณัฐคุณานนท์   นาย พีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

นาย	เฉลิมเกียรติ	เกตุวิมล   นาย เฉลิมเกียรติ เกตุวิมล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

น.ส.	เอื้อมพร	วงษ์บัณฑิตย์   น.ส. เอื้อมพร วงษ์บัณฑิตย์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

นาย	ปรีชา	ทองดี   นาย ปรีชา ทองดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

น.ส.	ราตรี	พูนเพิ่ม   น.ส. ราตรี พูนเพิ่ม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

นาย	ถนอม	ยันตนะ   นาย ถนอม ยันตนะ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

นาง	ประไพ	บุญยานุเคราะห์   นาง ประไพ บุญยานุเคราะห์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

นาง	อรอนงค์	นคร   นาง อรอนงค์ นคร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

นาง	ละอองดาว	วระชุน   นาง ละอองดาว วระชุน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com