ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	ศรัณย์ประวีร์	พูนณรงค์   น.ส. ศรัณย์ประวีร์ พูนณรงค์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง   

 
  

น.ส.	อารยา	ตันพิกุล   น.ส. อารยา ตันพิกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง   

 
  

นาง	รัศมี	มีเดช   นาง รัศมี มีเดช
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง   

 
  

นาย	อิฐ	พึ่งเกษม   นาย อิฐ พึ่งเกษม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง   

 
  

นาง	จิตรลดา	พึ่งเกษม   นาง จิตรลดา พึ่งเกษม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com