ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	อิสระพงศ์	ละออภักตร์   นาย อิสระพงศ์ ละออภักตร์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก   

 
  

น.ส.	สมพร	วินิจฉัย   น.ส. สมพร วินิจฉัย
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก   

 
  

นาง	ณภัค	เจริญจิตร   นาง ณภัค เจริญจิตร
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก   

 
  

น.ส.	นันทสรณ์	จันทร์ไพร   น.ส. นันทสรณ์ จันทร์ไพร
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก   

 
  

นาย	อุทิศ	นาประทุม   นาย อุทิศ นาประทุม
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com