ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนบ้านไร่ดอน
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	มนตรี	รัฐประเสริฐ   นาย มนตรี รัฐประเสริฐ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  

นาง	สาหร่าย	ทองคำ   นาง สาหร่าย ทองคำ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  

น.ส.	สุวจี	แก้วคำ   น.ส. สุวจี แก้วคำ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  

น.ส.	ลลิตา	กลั้งกลาง   น.ส. ลลิตา กลั้งกลาง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  

นาง	จันทร์เพ็ญ	ยันตะพลา   นาง จันทร์เพ็ญ ยันตะพลา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  

นาง	สุวิมล	ไชยฤทธิ์   นาง สุวิมล ไชยฤทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  

นาง	มณเฑียร	ตันพานิชกุล   นาง มณเฑียร ตันพานิชกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com