ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายกมล	วุ่นหนู   นายกมล วุ่นหนู
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

นายสำราญ	ทวีชาติ   นายสำราญ ทวีชาติ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

นางงามนิจ	เกิดขาว   นางงามนิจ เกิดขาว
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

นางยุพิน	อินทไทร   นางยุพิน อินทไทร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

น.ส.รื่นจิต	พัฒนยินดี   น.ส.รื่นจิต พัฒนยินดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

น.ส.ปัทมพร	พงษ์เพชร   น.ส.ปัทมพร พงษ์เพชร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

นายดำรงค์	ถึงดี   นายดำรงค์ ถึงดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

นายจักรพันธ์	บังคะดานรา   นายจักรพันธ์ บังคะดานรา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com