ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านเทพประทาน
จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสุพัฒน์ ตลอดภพ   นายสุพัฒน์ ตลอดภพ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.สุภารัตน์ ทวีพันธ์   น.ส.สุภารัตน์ ทวีพันธ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

นางกาญจนา ผลบุภพ   นางกาญจนา ผลบุภพ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.สุพรรนี มอญใหม   น.ส.สุพรรนี มอญใหม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.ณัฐชญา เภาตนะ   น.ส.ณัฐชญา เภาตนะ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.ณัชรีย์ ดีงาม   น.ส.ณัชรีย์ ดีงาม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

นายวีรวัฒน์ แสงลี   นายวีรวัฒน์ แสงลี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.ศุธิสา ทัพซ้าย   น.ส.ศุธิสา ทัพซ้าย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.ขวัญจิตร เนียมหอม   น.ส.ขวัญจิตร เนียมหอม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.พรพิมล ยศ   น.ส.พรพิมล ยศ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.ศุภรักษ์ สีดา   น.ส.ศุภรักษ์ สีดา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com