ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางจำลอง สุขแก้ว   นางจำลอง สุขแก้ว
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

นางบุญนำ พ่วงพันดี   นางบุญนำ พ่วงพันดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.สุปราณี น้ำรัก   น.ส.สุปราณี น้ำรัก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.นุสรา ทองอินทร์   น.ส.นุสรา ทองอินทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

นายบัณฑิต วงศ์สุรินทร์   นายบัณฑิต วงศ์สุรินทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.แววดาว ทับลา   น.ส.แววดาว ทับลา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.จงกลณี ฮานาฟี   น.ส.จงกลณี ฮานาฟี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

นางพจนีย์ อินทร์แก้ว   นางพจนีย์ อินทร์แก้ว
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

นางสธนี เรืองสวัสดิ์   นางสธนี เรืองสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

นายเจน พ่วงพันดี   นายเจน พ่วงพันดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.วรรณภรณ์ ดาษดา   น.ส.วรรณภรณ์ ดาษดา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.ศิรินภา สาจันทึก   น.ส.ศิรินภา สาจันทึก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.กาญจนา นามพิชัย   น.ส.กาญจนา นามพิชัย
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.อังคณา เย็นสวัสดิ์   น.ส.อังคณา เย็นสวัสดิ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

ว่าที่ร.ต.หญิงอำภา กุลบุตร   ว่าที่ร.ต.หญิงอำภา กุลบุตร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.พิมพ์รำไพ พิศเพ็ง   น.ส.พิมพ์รำไพ พิศเพ็ง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

นายพงษ์ศักดิ์ ดอนผา   นายพงษ์ศักดิ์ ดอนผา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com