ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายราชัน เทวัน   นายราชัน เทวัน
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.พัทธวรรณ กุติการณ์   น.ส.พัทธวรรณ กุติการณ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นางพภัสสรณ์ เกษมสวัสดิ์   นางพภัสสรณ์ เกษมสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นายสมบูรณ์ เบ็ญมาศ   นายสมบูรณ์ เบ็ญมาศ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.สุวรรณภา สง่างาม   น.ส.สุวรรณภา สง่างาม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นางสุพิศ เบ็ญมาศ   นางสุพิศ เบ็ญมาศ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นายสิร์ปพัศ เกษมสวัสดิ์   นายสิร์ปพัศ เกษมสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นางปาริชาติ บุญมาก   นางปาริชาติ บุญมาก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.นพรัตน์ เดชบุญ   น.ส.นพรัตน์ เดชบุญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.เกศรินทร์ พรมวงศ์   น.ส.เกศรินทร์ พรมวงศ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.วาสนา โอสถประสาท   น.ส.วาสนา โอสถประสาท
  ครู   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.อรอนงค์ สิงห์ขรณ์   น.ส.อรอนงค์ สิงห์ขรณ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นายธนพล ทวิชัย   นายธนพล ทวิชัย
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นายปิยดนัย สมสีนวน   นายปิยดนัย สมสีนวน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.เพ็ญประภา ปั้นเจริญ   น.ส.เพ็ญประภา ปั้นเจริญ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com