ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านวังหิน
จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายวิเชียร นิกรประเสริฐ   นายวิเชียร นิกรประเสริฐ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.สุทธาวัลย์ ผึ่งสอาด   น.ส.สุทธาวัลย์ ผึ่งสอาด
  ครู   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.วรรณภา วงเวียน   น.ส.วรรณภา วงเวียน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.เตือนทิวา ด่านตรวจสัตว์   น.ส.เตือนทิวา ด่านตรวจสัตว์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.สุดาวัลย์ แซ่เตียว   น.ส.สุดาวัลย์ แซ่เตียว
  ครู   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

นายเด่นชัย ศรีหาตา   นายเด่นชัย ศรีหาตา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.ทิวา อาษาดี   น.ส.ทิวา อาษาดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

นางทองพูล โสภารุณ   นางทองพูล โสภารุณ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

นายปกรณ์ กรึ่มกระโทก   นายปกรณ์ กรึ่มกระโทก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

นายประดิษฐ์ จันบัวลา   นายประดิษฐ์ จันบัวลา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

นายสุชาติ สมานรักษ์   นายสุชาติ สมานรักษ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.ช่อเพชร แสนหาญ   น.ส.ช่อเพชร แสนหาญ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.วันทนีย์ เอี่ยมพินิจ   น.ส.วันทนีย์ เอี่ยมพินิจ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com