ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
จำนวนทั้งหมด 16 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายนิรันดร์ เรือนอินทร์   นายนิรันดร์ เรือนอินทร์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  ::แสดงภาพที่หน้าแรกเว็บไซต์

นายประสิทธิ์ ขวัญนอน   นายประสิทธิ์ ขวัญนอน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นายมาโนช คงเมือง   นายมาโนช คงเมือง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

น.ส.สุดารัตน์ เชิดชู   น.ส.สุดารัตน์ เชิดชู
  ครู   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นายภิรวัฒน์ มณีเลิศ   นายภิรวัฒน์ มณีเลิศ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นางนุชรี ศรีแสน   นางนุชรี ศรีแสน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นางกนกพร โภควัฒน์สกุล   นางกนกพร โภควัฒน์สกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

น.ส.พัชลีญา ไชยขันธ์   น.ส.พัชลีญา ไชยขันธ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

น.ส.สุดารัตน์ ปานแก้ว   น.ส.สุดารัตน์ ปานแก้ว
  ครู   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นางปาลิดา สินศิริ   นางปาลิดา สินศิริ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นางพัชรี ไชยกำบัง   นางพัชรี ไชยกำบัง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นางวาสนา ชุมพังงา   นางวาสนา ชุมพังงา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นางชรินทร์ทิพย์ เจริญทอง   นางชรินทร์ทิพย์ เจริญทอง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

น.ส.ณิชาพัฒณ์ ใจอาษา   น.ส.ณิชาพัฒณ์ ใจอาษา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นายยุทธภูมิ ดวงสุภา   นายยุทธภูมิ ดวงสุภา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

น.ส.กาญจนาพร เสียงกลม   น.ส.กาญจนาพร เสียงกลม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com