ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางเชษฐ์ธิดา ธรศรี   นางเชษฐ์ธิดา ธรศรี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นางวราภร พรมกอง   นางวราภร พรมกอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นางกันต์สินี พิมพ์โปร่ง   นางกันต์สินี พิมพ์โปร่ง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นายบำรุงศักดิ์ ทาราชไทย   นายบำรุงศักดิ์ ทาราชไทย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นายชัยณรงค์ โตนวล   นายชัยณรงค์ โตนวล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

น.ส.นวนันท์ ริพล   น.ส.นวนันท์ ริพล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นายริพล ภูจริต   นายริพล ภูจริต
  ครู   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นายโอภาส เลิศพิสุทธิการย์   นายโอภาส เลิศพิสุทธิการย์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นายนรากร เกตุแก้ว   นายนรากร เกตุแก้ว
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

น.ส.สุธารี รชตธำมรงค์   น.ส.สุธารี รชตธำมรงค์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

น.ส.พรพรรณ พรมลา   น.ส.พรพรรณ พรมลา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นางบุษรัตน์ ทิพวรรณ   นางบุษรัตน์ ทิพวรรณ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com