ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนวัดเทพพนาราม
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสมชาย สันติยากร   นายสมชาย สันติยากร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดเทพพนาราม   

 
  

นางณัฏฐณิชา ประวันนัง   นางณัฏฐณิชา ประวันนัง
  ครู   

  โรงเรียนวัดเทพพนาราม   

 
  

น.ส.วราภรณ์ เขียวสด   น.ส.วราภรณ์ เขียวสด
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดเทพพนาราม   

 
  

นายภูวภัทร อ่ำองอาจ   นายภูวภัทร อ่ำองอาจ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดเทพพนาราม   

 
  

นายเอกราช หงษ์สำโรง   นายเอกราช หงษ์สำโรง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดเทพพนาราม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com