ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี   นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นายปริญญา ผดุงกิจ   นายปริญญา ผดุงกิจ
  ครู   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นางดวงนภา สินวิสูตร   นางดวงนภา สินวิสูตร
  ครู   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

น.ส.สุพัชตา มันทิกะ   น.ส.สุพัชตา มันทิกะ
  ครู   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นายเอกชัย พละศักดิ์   นายเอกชัย พละศักดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

น.ส.ณัฐกฤตา ชิงรัมย์   น.ส.ณัฐกฤตา ชิงรัมย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นายวินัย กาวนอก   นายวินัย กาวนอก
  ครู   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์   นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นางสุขจิตต์ พิกุลทอง   นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นายรังสรรค์ วรรณพิรุณ   นายรังสรรค์ วรรณพิรุณ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นายณัฐพงษ์ บัวเพ็ญ   นายณัฐพงษ์ บัวเพ็ญ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

น.ส.มินตา เชื้อวงค์   น.ส.มินตา เชื้อวงค์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

น.ส.สุรีฉาย บุญวงค์   น.ส.สุรีฉาย บุญวงค์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

น.ส.ปวีณา ยอดเพชร   น.ส.ปวีณา ยอดเพชร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

น.ส.ฉัตรลดา ไวการ   น.ส.ฉัตรลดา ไวการ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com