ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านอ่างเตย
จำนวนทั้งหมด 16 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.สิริพร ทองสุวรรณ   น.ส.สิริพร ทองสุวรรณ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นางอมรรัตน์ ศิริเวช   นางอมรรัตน์ ศิริเวช
  ครู   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายอนุรัตน์ จันทะเกิด   นายอนุรัตน์ จันทะเกิด
  ครู   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายสมพงษ์ พัลวัน   นายสมพงษ์ พัลวัน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

น.ส.โสดาพรรณ จันทสิทธิ์   น.ส.โสดาพรรณ จันทสิทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายอิสราวุฒิ สุวรรณรัตน์   นายอิสราวุฒิ สุวรรณรัตน์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นางนิตยา เสาร์ทอง   นางนิตยา เสาร์ทอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายสัตยากร ถานะวัตร   นายสัตยากร ถานะวัตร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายปกรณ์ ปกิรณะ   นายปกรณ์ ปกิรณะ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายสุบิน อ่อนนุ่ม   นายสุบิน อ่อนนุ่ม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายฉัตรชัย เรืองศรี   นายฉัตรชัย เรืองศรี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

น.ส.สาวิตรี โสภาไฮ   น.ส.สาวิตรี โสภาไฮ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

น.ส.พิชญาอร สังข์สกุล   น.ส.พิชญาอร สังข์สกุล
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

น.ส.ศศมน ก่อเกียรติขจร   น.ส.ศศมน ก่อเกียรติขจร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายรัชพงศ์ ฤาชา   นายรัชพงศ์ ฤาชา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายธีร ทองประกอบ   นายธีร ทองประกอบ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com